Het analyseren van opgenomen vleermuisgeluiden

Speciale software maakt het mogelijk om bij het (met de AudioMoth) opgenomen geluid, verschillende soorten vleermuizen te onderscheiden. Er zijn verschillende aanbieders van ‘analysesoftware’. De software is zeker niet feilloos, het blijft nodig om zelf ook naar de softwarematig gemaakte ‘sonogrammen’ te kijken. Het zelf beoordelen van de sonogrammen is een vak apart; een goed bruikbare basis-uitleg wordt gegeven in het NEM-VTT Sonogrammenboekje (Jansen en Limpens, 2014).

Gratis is het (veel gebruikte) programma Batclassify; helaas scoort het programma niet echt goed en dat geldt dan met name ook voor de wat grotere vleermuissoorten zoals de Rosse Vleermuis.

Veelgebruikt is het programma Kaleidoscope Pro; je kan hiermee een hele serie van (AudioMoth) opnames ineens analyseren. Je krijgt ook de ruimte om de bestanden op de cloud op te slaan. Verschillende handleidingen zijn hier en hier te downloaden.
Je kan de Pro versie 14 dagen gratis proberen door je Trial account te activeren. Bij de proefversie is er geen limiet v.w.b. het aantal opnames/Gigabytes. In mijn geval liet ik ‘op het eind van de rit ‘ in één run in totaal zo’n 250 Gb ineens verwerken. Het programma had er zo’n 10 uur voor nodig en ik hield er ruim 30.000 5 seconden durende opnames van Vleermuizen aan over. Na afloop van de proefperiode kan je niet langer series van opnames als batch verwerken (niet meer laten omzetten in kleinere files), ook kan je de enkelvoudige opnames niet meer laten ‘analyseren’; Kaleidoscope doet geen suggesties meer meer voor de soort. Wel kan je eerder gemaakte batch analyses opnieuw bekijken; je ziet in de tabel nog steeds de voorgestelde soort maar in het sonogram zie bij de afzonderlijke ‘pulsen’ niet langer de naam van de veronderstelde soort staan. Wat ook nog steeds kan is het kopiëren van de geselecteerde *.wav files.
Pro kent geen ‘perpeteum version’ meer; je moet jaarlijks abonnementskosten betalen. Een abonnement op Kaleidoscope Pro is prijzig. Als je als besteller over een BTW nummer beschikt, kan je de software voor een lagere prijs rechtstreeks inkopen bij de ontwikkelaar Wildlife Acoustics.

Een nog relatief onbekende optie is het BTO Acoustic Pipeline. Ook bij dit programma kan je de gegevens opslaan op de cloud. De opnames mogen maximaal 5 seconden duren. (Noot: Als de opnames van de AudioMoth langer zijn dan 5 seconden, kan je met de Çonfiguration App van Open Acousticsdevices de files opsplitsen; dit kan worden gedaan via het menu Bestand). Een handleiding BTO Acoustic Pipeline is hier te downloaden; ingewikkeld is het programma trouwens niet.
Je kunt op deze website tot 100 Gb proefdraaien (met de opnames van AudioMoth). Na het uploaden van in totaal zo’n 78 Gigabyte aan ‘hits’ (zijnde het resultaat van de analyse met Kaleidoscope Pro, zie hierboven), kreeg ik enkele uren later de uitslagen als *.csv bestand retour.
Na het verbruiken van de 100 GB van het gratis proefabonnement betaal je 2£ per GB. Het kan dus lonen om eerst alle ‘noise opnamen’ te verwijderen.