Het analyseren van opgenomen vleermuisgeluiden

Speciale software maakt het mogelijk om bij het (met de AudioMoth) opgenomen geluid, verschillende soorten vleermuizen te onderscheiden. Deze software werkt niet feilloos, het blijft nodig om zelf ook naar de softwarematig gemaakte ‘sonogrammen’ te kijken. Het zelf beoordelen van de sonnogrammen is een vak apart, een uitstekende uitleg wordt gegeven in het NEM-VTT Sonogrammenboekje (Jansen en Limpens, 2014).

Er zijn verschillende aanbieders van ‘analysesoftware’. Gratis is het (veel gebruikte) programma Batclassify; helaas scoort het programma niet echt goed en dat geldt dan met name ook voor de wat grotere vleermuissoorten zoals de Rosse Vleermuis. Gekozen werd voor de aanschaf van het programma Kaleidoscope Pro. Er is ook een gratis ‘lightversie’ waarmee je losse WAV bestanden analyseren maar met de ‘Pro versie’ kan je een hele serie van (AudioMoth) opnames ineens analyseren. Je krijgt ook de ruimte om de bestanden op de cloud op te slaan. Je kan de Pro versie eerst 14 dagen gratis proberen door je Trial account te activeren. Verschillende handleidingen zijn hier en hier te downloaden. Pro kent geen ‘perpeteum version’ meer; je moet jaarlijks abonnementskosten betalen. Als je als besteller over een BTW nummer beschikt, kan je de software voor een lagere prijs rechtstreeks inkopen bij de ontwikkelaar Wildlife Acoustics.

De door ons gekozen instellingen van KaleidoscopePro

Pro, Processing files: de functie ‘split’
Door de splitfunctie’ in werking te stellen kan je naar believen de lengte van de output files instellen. Voor het monitoren van de aanwezigheid van vleermuizen wordt vaak een standaardtijd gebruikt van 5 sec per outputfile. (For the manual identification, each recording was split into five second sequences, using Kaleidoscope 4.5.4 (Wildlife Acoustics Inc., U.S.A.), in order to standardize the bat call study (Bertran et al. 2019).
https://secemu.org/wp-content/uploads/2020/02/Perea_et_al_2020.pdf).
Soms kan het lonen om bijvoorbeeld ook bestanden van 2, 3 en 1 seconden te laten creëren; de conclusies kunnen dan er net anders van worden. Met onderstaande schermprints wordt e.e.a. duidelijk gemaakt. In onderstaand voorbeeld zouden bijvoorbeeld output files van 1 seconde de beste scores geven. Mogelijk dat je als gevorderde gebruiker van Kaleidoscope Pro, zelf passages van de outputfiles kan selecteren; dan zou je nog meer ‘1.000000 hits’ kunnen scoren met een groter aantal succesvolle matches.

60 seconden ‘splits’: geen registraties

15 seconden ‘splits’

10 seconden ‘splits’

5 seconden ‘splits’

3 seconden ‘splits’

2 seconden ‘splits’

1 seconde ‘splits’