Bronnenonderzoek verblijfsruimten Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula)

2021. Holten en spleten in bomen hebben voor vleermuizen verschillende functies. Ze functioneren als roestplaats voor een aantal soorten, maar ze zijn ook van dienst als rustplaats tijdens de jachturen en in het paarseizoen zijn het tevens plaatsen waaruit de mannetjes baltsen. Vleermuizen die in boomholtes verblijven kiezen vaak voor holtes die de temperatuur voldoende bufferen zodat de warmte van overdag nog een tijd blijft hangen. Zo onderkoelen de jongen niet als ze ’s nachts alleen achterblijven. Levende bomen vormen een veel betere buffer dan dode bomen. Vleermuizen worden bijna alleen in levende holle bomen aangetroffen. Het ‘ringen’ van exoten voor vleermuizen is weinig zinvol aangezien geringde bomen meestal na 3 à 5 jaar toch al hun schors verloren zijn en het isolerend vermogen van de boom weg is en dus ongeschikt als kolonieboom. Bij voorkeur staan er in een straal van 50 meter rondom de verblijfsplaats bomen. Bomen worden pas geschikt als verblijfplaats bij een diameter op borsthoogte van 35-40 cm minimum. Een kraamkolonie van vleermuizen heeft tussen de 20 en 70 holten nodig.
Rosse vleermuizen vinden we vooral in holten en spleten in de Amerikaanse eik en Beuk en veel minder in inlandse eiken. www.ecopedia.be

2021. Het is nog niet onderzocht of het voor de vleermuizen uitmaakt of de gaten zijn gemaakt in dode of levende bomen. Bat Conservation. Global evidence for the effects of interventions 2021 Edition (pag. 228).

2020. Met de kettingzaag gemaakte holen, koelen ‘s nachts minder af en worden overdag minder heet dan natuurlijke holen. Pre-eliminary Investigations into the effectiviness of chainsaw carved holes.

2020. Met de kettingzaag gemaakte sleuven zorgen er onder andere voor dat vleermuizen de nieuwgemaakte locaties bezoeken. Installing chainsaw-carved hollows in medium-sized live trees increases rates of visitation by hollow-dependent fauna

2018. Wanneer je met een kettingzaag sleuven maakt in bomen, is de temperatuur in die sleuven constanter (beter) dan de temperatuur in los opgehangen kasten. Chainsaw-Carved Cavities Better Mimic the Thermal Properties of Natural Tree Hollows than Nest Boxes and Log Hollows Stephen R. Griffiths 1,* ID , Pia E. Lentini 2, , Kristin, Semmens 1, Simon J. Watson 1, Linda F. Lumsden 3 and Kylie A. Robert 1, 28 april 2018

kk

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Screenshot-2021-12-12-193123.png

2020. Installing chainsaw-carved hollows in medium-sized live trees increases rates of visitation by hollow-dependent fauna

2018. Vleermuizen kunnen veel verschillende holtes gebruiken: scheuren, gaten in de boom van spechten, enz. Ze geven de voorkeur aan oude inheemse bomen of bossen met grote stammen en dode of kapotte bomen. Ook prefereren ze een holte hoog in de stam, met een dunne opening en dicht bij elkaar liggende boomholten. Verouderde of oeroude bossen met voldoende dood hout worden vaker gebruikt door vleermuizen. Slaapplaatsen kunnen worden behouden door dode bomen te laten staan. Action Plan for the Conservation of All Bat Species in the European Union 2018 – 2024

2017. Verdeeld over de tijd bivakkeert de Rosse Vleermuis in verschillende soorten verblijven. De kraamverblijfplaatsen van Rosse Vleermuizen bevinden zich doorgaans in oude spechtengaten die binnenin naar boven toe zijn uitgehold. De paarverblijfplaats is meestal een boomholte, maar ook vleermuiskasten kunnen hiervoor worden gebruikt. De zomerverblijfplaatsen van Rosse Vleermuizen bevinden zich vooral in bomen. Dit zijn vooral beuken en eiken, maar kunnen ook tal van andere boomsoorten zijn waaronder grote populieren, Amerikaanse eik en paardenkastanje. Aanwezigheid van meerdere bomen met holten is van belang. Winterverblijfplaatsen bevinden zich regelmatig in bomen die ‘s zomers ook als kraam- en/of zomerverblijfplaats fungeren, maar er zijn ook bomen waarin alleen winterverblijfplaatsen aanwezig zijn. Overwintering vindt veelal in groepen plaats. BIJ12 Kennisdocument-Rosse-vleermuis-1.0

2014. De opening is bij voorkeur gericht op zuid / zuidwest of noord en de invliegopening moet vrij van obstakels als takken of bomen zijn. Er mag geen lichtbron vlakbij zijn. De opening moet zich op minimaal 4.5 meter hoogte bevinden om de vleermuis voldoende valsnelheid te geven om weg te kunnen vliegen. In geval van bomen moet er sprake zijn van naar boven gerichte rottingsgaten en een deels dichtgegroeide opening. Dit kan onder andere door het kunstmatig aanbrengen van holten in bomen, hierbij kunnen bomen eventueel worden gekandelaberd. Het maken van artificiële openingen en holten in bomen is een effectieve manier om de Rosse Vleermuis te helpen aan verblijfsruimte. Rosse vleermuis  Nyctalus noctula  Soortenstandaard versie 1.1 Maart 2014

2012. Vleermuizen hebben over het algemeen een voorkeur voor (broed-) holtes met de ingang naar het zuiden. Roost selection by the solitary, foliage-roosting hoary bat (Lasiurus cinereus) during lactation

2011. Vleermuizen hebben een voorkeur voor smalle, hoogopgaande spleten. De voorkeur gaat daarbij uit naar nog levende bomen, het sap van een levende boom geeft immers een extra bescherming tegen de buitentemperatuur. Cursustekst vleeermuizengids 2011.

2010. Boombewonende vleermuizen selecteren bij voorkeur holten in oude, stervende of
dode bomen. Selection of roosting habitats by Nyctalus noctula ans Nyctalus leisleri in Bialowieza Forest – Adaptive response to forest management

2008. Verdeeld over een gebied vindt je het zomerverblijf (de kraamkamer) van de Rosse Vleermuis het vaakst in stervende bomen. In het Woud van Białowieża of Oerbos van Białowieża in Polen, werd aangetoond dat de verdeling van de verblijfplaatsen als volgt is: Levende Bomen 21%; Stervende bomen 69%; Dode bomen 10% . SUMMER ROOST SELECTION BY TREE-DWELLING BATS NYCTALUS NOCTULA AND N. LEISLERI: A MULTISCALE ANALYSIS

2005. De Rosse Vleermuis bivakkeert bij voorkeur op rond de 20 meter hoogte in bomen. ROOST CAVITY SELECTION BY NYCTALUS NOCTULA AND N. LEISLERI (VESPERTILIONIDAE, CHIROPTERA) IN BIAqOWIEZA PRIMEVAL FOREST, EASTERN POLAND _ IRENEUSZ RUCZYN´ SKI AND WIESqAW BOGDANOWICZ*. 2005

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Screenshot-2021-12-12-174134.png
Mean cavity height of roost cavities used by bats and birds in Bia1owieza Primeval Forest (modified from Ruczynski, 2004).

2004. Rosse Vleermuizen vertoeven graag in bos met water in de nabijheid. ‘Ringen’ van bomen helpt de vleermuis. Brochure vleermuizen, bomen en bos

2004. De Rosse Vleermuis bivakkeert in opgehangen nestkasten bij voorkeur op dezelfde hoogte als in natuurlijke boomholten. Als er wordt gekozen voor nestkasten gebeurt dat als de klimaat condities tenminste net zo goed zijn als in natuurlijk holten. The roost preference of Nyctalus noctula (Chiroptera, Vespertilionidae) in summer and the ecological background of their urbanization