Grondwaterpeil

De klimaatverandering brengt met zich mee dat er bij ons in de zomers minder regen valt. Door de hogere temperaturen verdampt er ook meer water. Resultaat is dat het gemiddelde grondwaterpeil in de zomer de laatste jaren lager is geworden.
Waterschap Vechtstromen probeert het regenwater langer vast te houden; lastig blijft dat de grond in het voorjaar niet té nat mag zijn, de agrariërs moeten hun land nog wel kunnen bewerken.

Op onderstaande afbeeldingen is het actuele neerslagtekort in Nederland te zien.

Screenshot of www.buienradar.nl

Buienradar 24 uur terug..

Het Waterschap Vechtstromen monitort het grondwaterpeil met peilbuizen, bij het Dinoloket kunnen de locaties van de peilbuizen worden gevonden. In de loop van 2021 zouden de meetgegevens voor iedereen toegankelijk via het landelijke platform Basis Registratie Ondergrond (BRO).

Zo’n 400 meter van Erve ‘t Putke vandaan, ligt het dichtstbijzijnde meetpunt, PB75. Het meetpunt is er begin 2019 gekomen.

Kijkend naar de meetgegevens van PB75, is de jaarlijkse cyclus er goed te zien.

Op ons eigen terrein hebben we (voor eigen gebruik) ook een waterput met een peilpunt gemaakt; de komende tijd zullen we hier “ons” waterpeil gaan bijhouden.