Grondwaterpeil

De klimaatverandering brengt met zich mee dat er in de winters meer regen valt en in de zomers minder. Omdat er in de zomer, door de hogere temperaturen, ook nog eens meer water verdampt dan voorheen is het gemiddeld grondwaterpeil in de zomer in de laatste jaren lager geworden. Waterschap Vechtstromen gaat nu proberen het regenwater langer vast te houden; lastig blijft dat de grond in het voorjaar niet té nat mag zijn, de agrariers moeten hun land dan nog wel kunnen bewerken.

Het Waterschap Vechtstromen monitort het grondwaterpeil met peilbuizen, bij het Dinoloket kunnen de locaties van de peilbuizen worden gevonden. In de loop van 2021 worden de meetgegevens voor iedereen toegankelijk via het landelijke platform Basis Registratie Ondergrond (BRO).

Zo’n 400 meter van Erve ’t Putke vandaan, ligt het dichtstbijzijnde meetpunt, PB75. Het meetpunt is er begin 2019 gekomen.

Kijkend naar de meetgegevens van PB75, is de jaarlijkse cyclus er goed te zien.

Op ons eigen terrein hebben we (voor eigen gebruik) ook een waterput met een peilpunt gemaakt; de komende tijd zullen we hier “ons” waterpeil gaan bijhouden.