Het erkend krijgen van waarnemingen van vleermuizen

De Nationale Databank Flora en Fauna, meestal afgekort als NDFF, is een Nederlands systeem waarmee gegevens over de geografische verspreiding van flora en fauna inzichtelijk gemaakt worden. Met de gegevens uit deze databank kan men niet alleen een goed beeld krijgen van de flora en fauna in Nederland, maar ook specifieke vragen beantwoorden zoals het voorkomen in een bepaald gebied van beschermde of bedreigde planten en dieren. De databank bevat uitsluitend gecontroleerde gegevens. (Bron: wikipedia.org/wiki/Nationale_Databank_Flora_en_Fauna). De NDFF heeft omschreven waaraan bij de verschillende vleermuissoorten de geluids waarnemingen moeten voldoen om ze erkend te krijgen. Onder andere voor de Bosvleermuis geldt: SONOGRAM: Op basis van meerdere sonogrammen in hoge resolutie, met duidelijk leesbare x- of y-as, kunnen validatoren een waarneming goed beoordelen. Schermafdrukken (zoals .png’s uit Batexplorer) hebben helaas een te kleine resolutie (de pulsen zijn dan niet goed zichtbaar). In veel gevallen zal een waarneming dan op onzeker, niet te beoordelen worden gezet. GELUIDSBESTANDEN (WAV): Voor een goede beoordeling zijn opnamen gewenst van 40-60 seconden en 500 kHz sampling. Een validator kan een geluidsbestand inlezen in een geluidsbewerkingsprogramma. Zogenaamde wac-files kunnen meestal niet gevalideerd worden; het is niet mogelijk om ze te openen in de standaard geluidsprogramma’s die de validatoren gebruiken.
Als aanvulling hierop wordt nog vermeld: Op Telmee en Waarneming.nl is de validatie verschillend. Op Waarneming.nl worden vleermuiswaarnemingen in principe niet gevalideerd, tenzij er foto’s beschikbaar zijn. Op Telmee.nl worden alle vleermuiswaarnemingen gevalideerd door het validatieteam.
(Bron: https://www.ndff.nl/2015/11/30/validatie-van-vleermuiswaarnemingen/)

In een land als Zwitserland wordt per vleermuizensoort heel precies omschreven hoe een waarneming gevalideerd wordt; Guidelines for the recording, analysis and validation of bat calls in Switzerland. Version 1.3 e, February 2021, SBBG – Swiss Bat Bioacoustics Group.SBBG – Swiss Bat Bioacoustics Group