In onderzoek

DIGITAAL VERSUS ANALOOG
Een van de redenen om over te stappen op een IP based digitaal systeem is dat je bij een digitaal systeem minder kabels hoeft te leggen, immers met één (gecombineerde) ethernet kabel kan video, tweeweg audio, spanning en PTZ worden verzorgd. Hier staat dat een digitaal systeem beter zou zijn dan een analoog (AHD) systeem, of dat echt zo is willen we graag met onze eigen ogen zien.
28-03-2021. Het digitale systeem geeft een beter beeld, zowel overdag als in het donker. Het beeld is scherper en bij moeilijke lichtomstandigheden kunnen we zaken beter onderscheiden. Ook hebben we minder last van incidentele beeldverstoringen (rimpelingen).

Links digitaal, rechts analoog

Links digitaal, rechts analoog

SPANNINGSVERVAL
Als je goede ethernet kabel (AWG 23, 100% koper) gebruikt kan je over zo’n 100 meter afstand nog voldoende spanning behouden. We werken daarbij met een ingang-spanning van 48V vanaf de DVR. Op het eind van de draad is de spanning dan nog ten minste 12V, en dat is wat er minimaal nodig is om de camera goed te laten werken. Dat er over zo’n afstand nog voldoende spanning op de draad staat, is ook te berekenen aan de hand van de Wet van Ohm (U=LxR). Onze Deltaco TP-49C kabel heeft over 1 meter een weerstand van 0,084 Ohm, het spanningsverval na 2 x 100 meter is dus 16,8V. Dit betekent dat we na aftrek van het spanningsverval; 48V-16,8V=31,2V over houden, meer dus dan de minimaal vereiste 12V. Een beperking is wel dat de maximale lengte van onze Cat6 kabel 100 meter is, kom je daarboven dan treedt al snel dataverlies op en krijg je allerlei verstorende effecten. In ons geval komen we tot maximaal 75 meterdus ook op dat punt zit het wel goed.
Tot nu toe is het zo dat we bij de analoge camera’s een aparte stroomdraad naar de camera leiden (in ons geval een gecombineerde Siamese kabel). We gaven daarbij 12V vanaf een voeding met een 2.1×5.5mm stekker. Onze twee stroomvoorzieningskabels hebben een doorsnede van 0,5 mm2 elk. Deze samengeslagen draden hebben volgens deze tabel een weerstand van 0,04 Ohm per m. Bij een afstand van 50 meter komen we dus uit op een spanning van 12V-(100×0,04)=8V. Dit is beneden de vereiste 10,5V waar we hier over lezen. Mogelijk verklaart dat waarom we soms last hebben van beeldstoring (rimpelingen).
Onderzocht gaat worden of we met een hogere aanvang-spanning een beter beeld gaan krijgen bij de analoge camera’s, dit door het uittesten van een 24V spanningsbron.

POWER OVER COAX (POC)
Bij ons analoge systeem gaan de videobeelden via de coax, de stroom loopt via twee draden die naast de coax kabel lopen. Sinds enkele jaren bestaat er een systeem waarbij de stroom via de coax zelf loopt. Met zogenaamde POC Transceivers & Transmitters wordt er op coaxkabel zelf spanning gezet (bijvoorbeeld 24v) die er vervolgens vlak voor de camera weer afgehaald wordt. De daardoor vrijvallende stroomdraden kunnen dan gebruikt worden voor een microfoon.
Onderzocht gaat worden of een dergelijk systeem, waarbij er spanning wordt gezet op de coax kabel zelf, ook in onze situatie werkt. Speciaal gaat gekeken of de aansturing van de zoomfunctie (OSD) in tact blijft.

TWEE CAMERAS OP ÉÉN ETHERNET KABEL
In een ethernet kabel lopen acht draadjes; een IP based camera met een één-weg audiosysteem (dus zonder een speaker/alarm op de camera zelf) heeft slechts vier draden nodig; je zou dus, met behulp van seciale splitters, twee camera’s op één ethernet kabel moeten kunnen aansluiten. Hier wordt daarover een korte uitleg gegeven.
Onderzocht gaat worden of met de aangeschafte splitters inderdaad twee camera’s op één kabel kunnen worden aangesloten, spannend is vooral of er (op langere afstanden) geen verstoring van de beelden optreedt.

STANDALONE CAMERA
Soms hoef je eigenlijk alleen maar te weten welke vogel jouw nestkast bezoekt zonder dat je continue videobeelden hoeft te zien.

Het neerleggen van kabels en het plaatsen van videocamera’s is in dat geval niet nodig, hier kan je volstaan met een simpele, makkelijk verplaatsbare en goedkope standalone camera die foto’s en korte filmpjes maakt.
Onderzocht gaat worden of deze standalone camera in de praktijk goed werkt.

VERBLINDEND IR LICHT
IR verstralers, al dan niet ingebouwd in de camera zelf, geven meestal veel meer licht dan nodig is, ze zijn vooral voor het verlichten van terreinen en gebouwen terwijl wij alleen maar een beetje licht nodig hebben op of in de nestkast. Teveel IR licht zorgt ervoor dat vlakken overbelicht geraken, je ziet dan minder details. Verder is het zo dat de vogels zelf in het scherpe (maar weinig zichbare) licht moeten kijken. Uit eigen ervaring weten dat een tijdje naar IR licht kijken zeer kan gaan doen aan je ogen, dat wens je geen vogel toe. We zien vier oplossingsrichtingen;
1. (na het loskoppelen van de ingebouwde IR verstralers) plaatsen van losse IR verstralers die indirect (door weerkaatsing tegen de nestkastwand) het object verlichten (hier hebben we zelf goede ervaringen mee maar het vraagt wel wat sleutel/installatiewerk);
2. het gaan werken met speciale (duurdere) camera’s met Smart IR waarbij de hoeveelheid IR licht afhankelijk is van de afstand tot het object;
3. het bedekken van de in de camera ingebouwde IR LEDS met beperkt licht-doorlatend folie;
4. het gaan werken met donker gekleurde IR LEDS die amper kan zien branden, waarbij we dan nog niet weten of er ook daadwerkelijk minder (irriterend ) IR licht in de ogen van de vogels komt.
Onderzocht gaat worden of met inkijkwerend folie dat geplakt wordt op de camera over de LEDS, het IR licht veilig afgezwakt kan worden tot een acceptabel niveau.

ENERGIEVERBRUIK
We schatten in dat de twee DVR’s met de aanwezige camera’s zo’n 60 watt verbruiken, op jaarbasis gaat het dan om 525 kilowatt oftewel zo’n 115 Euro aan energiekosten. Hoeveel energie welke onderdelen van het het systeem precies verbruiken weten we niet. Als we hier meer informatie over hebben kunnen we gericht (met hulp van tijdsklokken) op energie gaan besparen.
Met verbruiksmeters gaat onderzocht worden hoe het staat met het energieverbruik van de verschillende onderdelen van onze configuratie en met welke maatregelen we energie kunnen besparen.