Nestkast tellingen (2021)

Op het terrein van Erve ‘t Putke hangen een zestigtal nestkasten; in theorie zouden alle nestkasten tegelijkertijd bezet kunnen zijn (er is consequent rekening gehouden met de vereiste afstanden tussen de kasten onderling). In de praktijk wordt ongeveer een derde van de kasten daadwerkelijk gebruikt voor het maken van nesten, hierbij moet wel gemeld worden dat de meeste kasten in de winterperiode een overnachtingsplaats zijn voor de vogels.

De locaties van de nestkasten zijn terug te vinden op onderstaande (met UMap gemaakte) interactieve kaart (in ontwikkeling).Begonnen gaat worden met het vastleggen van de locaties van de nestkasten, als het systeem eenmaal goed werkt willen we ook onze waarnemingen (speciaal ook bij de nieuwe vijver met zijn moeraszone) op de interactive kaart gaan zetten.

TABEL IN AANBOUW

map Cam foto maten cm. 2021 nest eieren jongen
A1 Voorbeeld Bu: 20x12x12
Bi: 18x11x11
Ø: 8x 7
Merel
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4