Nieuws

Art impression van de poel met moeraszone

Ulmia 1610 zaag & frees machine gekocht
14 januari 2023. Voor het zelf gaan verzagen van de hier liggende schaaldelen en voor het zelf gaan maken van maatwerk nestkasten, heb ik een oude zaag& freesmachine op de kop getikt.
De uit 1972 stammende machine is in goede conditie en gebruiksklaar, d.w.z. bij aanwezigheid van een krachtstroom (400V) aansluiting….. dat wordt de nieuwe uitdaging. Gelukkig heb ik intussen al wel een brochure en een handleiding

Stephan Werke liermotor gekocht
14 december 2022. Voor het gaan verslapen van boomstammen, veldkeien en een al eerder uitgestoken walnoot, heb ik een oude liermotor gekocht. De 1,5 Pk sterke motor levert 1194 kg trekkracht op; met de intussen erbij gekochte katrollen kom ik op trekkracht van 3581 kg. Moet ik de motor natuurlijk wel op een goed platform hebben staan. Een klus apart.

Toch nog jonge Torenvalken
5 juli 2022. Ook dit jaar hebben we weer jonge torenvalken..drie stuks!

Jonge Bosuil
23 juni 2021. Het Bosuilenpaartje in de Bosuilenkast zorgde voor tenminste één jong. Ze blijven overdag voortdurend buiten. De rest van de vogels is er onrustig van.

We hebben waarschijnlijk ook Rosse Vleermuizen.
07 juni 2022. Afgelopen nacht kregen we (met 100% zekerheid…..althans, volgens Kaleidoscope Pro) bezoek van de Rosse Vleermuis.

Het spectogram van de Rosse Vleermuis

Het geluid van de opgenomen Rosse Vleermuis, twintig maal vertraagd om het voor ons hoorbaar te maken

AudioMoth geinstalleerd… misschien hebben we Bosvleermuizen
6 juni 2022. Afgelopen nacht voor de eerste keer gewerkt met de AudioMoth batrecorder. Vandaag de gevens geanalyseerd met Kaleidoscope Pro. Er wordt gemeld dat er vijf soorten vleermuizen waren. Grootse verassing was (met 100% zekerheid,….althans, volgens Kaleidoscope Pro) de aanwezigheid van de Bosvleermuis, Nyctalus leisleri, een zeer zeldzame vleermuis. Nu nog iemand vinden die er meer verstand van heeft en e.e.a kan bevestigen. Dat er zoveel vleermuizen zijn, heeft er vast mee te maken dat het hier nu wemelt van de Eikenbladrollers.

Het spectogram van één van de opnames van de Bosvleeermuis

Het geluid van de opgenomen Bosvleermuis, twintig maal vertraagd om het voor ons hoorbaar te maken

Verblijven Rosse Vleermuis gereed
27 mei 2022. Vandaag zijn de laatste holten voor de Rosse Vleermuis gereed gekomen. In totaal zijn er nu een kleine 60 gleuven in de Amerikaanse Eiken gezaagd; de gleuven zitten op 8 tot 16 meter hoogte, de inhoud van de holten is ongeveer 500 cl. Elders op deze website staat verdere achtergrond informatie over het maken van deze sleuven. Bronnenonderzoek Rosse Vleermuis (Nyctalus Noctula). Voor het kandelaberen van de bomen en het vervolgens inzagen van de gleuven, hebben we de hulp ingeroepen van Silva Boomspecialisme. “Zorgen voor bomen is onze passie”.

Zonnewijzer
30 april 2022. Eindelijk was het zover…. ons ‘Noabermoal’. Van de gezamenlijke buren kregen we een Zonnewijzer op een stalen voet. Het zwarte staal zal roestkleurig gaan worden.

Een prachtstuk, daar zijn we erg blij mee!

Natuurfotograaf op bezoek
12 april 2022. Vandaag was Douwe Schut er om foto’s te maken van de Erythroniums. Weergaloos, wat een talent!

De Rosse Vleermuis….het maken van holtes in de Amerikaanse Eiken
6 april 2022. Bij wijze van experiment zijn op de gewenste hoogtes de eerste sleuven gemaakt. Geconcludeerd werd dat het maken van de gaten een te grote ‘belasting’ zou gaan betekenen voor de bomen; besloten werd het onderzoek af te breken. De bomen moeten eerst ‘gekandelabeerd’ worden en pas daarna kunnen de sleuven worden aangebracht. Wordt vervolgd…

Spechtenkast bezet..
5 april 2022. Dat de spechtenkast was gekraakt door een Europese Rode Eekhoorn wisten we…dat het om een kraamkamer ging, merkten we pas vandaag. Welkom kleine gast!


Vergroten Biodiversiteit…aanplant Dalkruid
26 maart 2022. Dalkruid (in Twente genaamd ‘Wilde lelietjes’) komt vlakbij in grote plakken voor in een loofbos (in Natura 2000 gebied). Bloedmooie plant maar ……..zeldzaam en beschermd. Na veel zoeken een kweker gevonden (De Gentiaan nabij Dalfsen; een aanrader) die plantjes van deze Maianthemum bifolium in potmaat P12 aanbood. Nog zo’n drie weken wachten en dan gaan we de potten ‘scheuren’ (doorsnijden) en uitpoten. Soms moet je de natuur een handje helpen….

Vergroten biodiversiteit….aanplant van Zomerlinden en Winterlinden.
18 maart 2022. Ter vervanging van de Amerikaanse Eiken zijn drie Winterlinden en drie Zomerlinden geplant. Beide boomsoorten staan er om bekend dat ze veel insecten aantrekken maar er is meer….

Veel bosbodems in Nederland zijn sterk verzuurd. Dit gaat ten koste van typische bosplanten als bosanemoon, muskuskruid en dalkruid. Lindes kunnen deze planten weer een kans geven. Lindeblad bevat calcium en kalium, dat de verzuring van de bodems vermindert. LINK

De jongste jaren verandert het klimaat in sneltempo. De gevolgen voor onze fauna en flora zijn niet te overzien. Ook bomen lijden eronder, maar de (Winter-) Linde zou wel eens dé oplossing kunnen zijn voor deze problemen; Linden komen van nature voor in landen met hete, droge zomers en verdragen temperaturen tussen -45 °C en 44 °C én late vorst. LINK

Vergroten biodiversiteit…aanplant struweel en bomen
16 maart 2022. Deze week is de aanplant voltooid van extra bomen en struiken in het bosperceel. Gekozen werd voor (extra) aanplant van de Zwarte Els, de Krent, de Gewone Liguster, de Sleedoorn, de Zoete Kers, de Inlandse Vogelkers, de Gewone Vlier, de Spaanse Aak en de Gelderse Roos. Niet extra aangeplant werden de al aanwezige Zomereik, Wintereik, Es, Hazelaar, Eenstijlige Meidoorn, Gele Kornoelje, Lijsterbes, Esdoorn, Beuk, Haagbeuk, Ruwe berk, Gewone Hulst en Europese Kardinaalsmuts.

Poel met moeraszone …de monitoring
12 maart 2022. Vandaag is met de Natuurstudiegroep Heemkunde Ootmarsum overlegd hoe de monitoring van de ‘poel met moeraszone’ vorm te geven.

De Rosse Vleermuis ….de monitoring
5 maart 2021. Voor het monitoren van de (zich te vestigen) vleermuizen kan gebruik worden gemaakt vaan een zogenaamde ‘Batdetector’. Ze zijn er van enkele tientjes tot duizende euro’s. Gekozen is voor aanschaf van de de AudioMoth v1.2.0 ; een professioneel werkende detector gemaakt voor en door liefhebbers…voor een vriendelijke prijs.

Een goede uitleg van de gebruiksmogelijkheden wordt in onderstaand filmpje gegeven.

En met het bijbehorende kastje is het geheel compleet…

Het configureren wordt nog wel een puzzel apart. Gelukkig is op YouTube een goede uitleg te vinden. Verwachtte leverdatum…. 18 maart 2022.

De Rosse Vleermuis….de plannen voor het het maken van holtes in de Amerikaanse Eiken
31 december 2021. Het plan is om vijf van de acht ‘te vellen’ Amerikaanse Eiken te voorzien van zo’n 75 met de kettingzaag gemaakte sleuven. In combinatie met de poel zou dit een winterrustplaats/kraamkamer voor een kolonie Rosse Vleermuizen kunnen worden. Het maken van de sleuven in een ‘oefenstam’ werkte; binnenkort gaan we met ‘boomklimmer’ vanaf zo’n 4,5 meter hoogte, zo’n 60 van deze sleuven in de Amerikaanse Eiken kan zagen. De ingangen worden zo’n 2,5 * 15 cm groot en zullen zoveel mogelijk aan de zuidzijde van de bomen worden gemaakt. De gaten lopen schuin omhoog en de onderkanten van de sleuven zullen aflopen.

In deze bron schreef men:  Om vleermuiskettingzaagholtes te maken, maakte men eerst een enkele invalsnede in de stam of tak met: het kettingzaagblad ongeveer 60° naar boven gekanteld, wat resulteert in een verticale spleetingang van 2,5 × 15 cm (breedte × hoogte). Vervolgens maakte men nog drie invalsneden, tot een diepte van 25-30 cm, door de dezelfde ingangsspleet met het kettingzaagblad onder enigszins verschillende laterale hoeken. De schors en cambium weefsellagen rond de ingangsspleet werden vervolgens met de kettingzaag ingekerfd om het vermogen van de boom te verminderen om weer  dicht te groeien plus om een ruw oppervlak te creëren waar vleermuizen op kunnen landen en grip op hebben bij het uitstappen naar de ingang. Door een proefgat te vullen met water kwam men op een gemiddeld inwendig volume van 500 cl.

Een uitgebreide toelichting is elders op deze website te vinden.

Vergroting Biodiversiteit …..kapvergunning voor de Amerikaanse Eiken niet nodig
4 februari 2021. Zojuist iemand van de gemeente Dinkelland& Tubbergen op bezoek gehad om naar de ‘te vellen’ Amerikaanse Eiken te kijken. Geoordeeld werd dat het hier om uitdunnen gaat en dat er dus geen kapvergunning nodig is.

Vergroting biodiversiteit ……. afscheid van de Amerikaanse Eiken
14 december 2021. Vandaag is een aanvraag voor een kapvergunning ingediend bij de gemeente Dinkelland voor het ‘vellen’ van acht (invasieve/exotische) Amerikaanse Eiken. Met het daarvoor in de plaats, aanplanten van andere insecten-minnende bomen (en struiken) willen we bijdragen tot een vergrootte biodiversiteit.

Op leemhoudende gronden, zoals op de stuwwallen, is Amerikaanse eik een invasieve boomsoort met hoge uitbreidingscapaciteit en een sterk negatieve invloed op vestiging en overleving van inheems boom-, struik- en kruidsoorten. De Amerikaanse eik is zeer droogtetolerant en zal, in tegenstelling tot beuk, naar verwachting in ons klimaatgebied profiteren van klimaatopwarming’. LINK

‘Inheemse boomsoorten zijn veel rijker aan herbivore insecten dan de geïntroduceerde exoten. Veel exoten zijn zeer arm aan insectensoorten omdat hier geen taxonomisch
verwante boomsoorten aanwezig zijn met vergelijkbare fysische of chemische eigenschappen van de verschillende plantenorganen’
LINK

Er zijn weer twéé Bosuilen
29 november 2021. Nadat er meer dan een jaar nog maar één Bosuil in de kast zat, https://waarneming.nl/observation/185804884/ is er nu weer een tweede Bosuil bij gekomen. https://vimeo.com/manage/videos/651243587

Provincie Overijssel geeft subsidie voor aanleg poel met moeraszone rondom
12 juli 2021. Vandaag kwam het bericht binnen dat de Provincie Overijssel wil bijdragen aan de aanleg van een poel en de inrichting van het terrein rondom. Super!
Nu breekt de periode aan van het uitwerken van de plannen en de aanleg van de poel.
Het is de bedoeling dat in de komende jaren wordt gemonitord wat het effect is van zo’n natuurvriendelijke omgeving. Voor het zo goed mogelijk inrichten van het terrein en het voor het opzetten van een monitoringssyteem wil ik om advies vragen bij de ‘Natuurstudiegroep Heemkunde Ootmarsum’.
Wordt vervolgd…

Torenvalk..er bleven twee jongen over
3 juli 2021. Vannacht kwam de bosuil weer langs. Paniek! Twee jongen fladderden uit de kast en kwamen jammer genoeg niet terug. De overgebleven twee jongen zijn ruim een week later uitgevlogen.

Torenvalk.. vier stuks
23 juni 2021. We hebben dit jaar vier jongen en ze groeien als kool!

Torenvalk..jongen!
8 juni 2021. Gisterenmiddag zijn de eerste drie jongen uit het ei gekropen!

Bijzondere waarneming…een Zwarte Ooievaar
28 mei 2021. Zojuist een prachtig moment beleefd. Een Zwarte ooievaar vloog over ons erf! https://waarneming.nl/observation/215003301/

Bosuil bezoekt broedende Torenvalk
8 mei 2021. Torenvalken hebben we nooit iets anders zien eten dan muizen. Bosuilen zien we meer soorten prooien vangen. Dit keer liep het goed af…

Torenvalken… er wordt gebroed.

4 mei 2021, 19:31 1e ei
7 mei 2021, 16:30 2e ei
10 mei 2021, 3e ei
12 mei 2021, 4e ei

Extra camera bij Bosuilenkast
28 april 2021. Beelden van de nieuwe camera in de bosuilenkast. Genieten….

De Patrijzen zijn er weer
27 april 2021. Ineens zijn ze er weer….de patrijzen. Nu maar hopen dat ze net als vorig jaar gaan nestelen. Zou super zijn!

Ecoloog Provincie Overijssel op bezoek
20 april 2021. Vandaag kregen we vanuit de Provincie Overijssel een ecoloog op bezoek. Het was een inspirerend bezoek, ik heb weer een hoop nieuwe dingen geleerd. Nu begrijpen we onder andere ook waarom we al jaren Bosuilen in de bosuilenkast hebben zitten maar nog geen steenuilen in de Steenuilenkast; beide soorten bij elkaar in de buurt schijnt niet te gaan. Een mussen hotel met alle vlieg-gaten aan één kant is voor mussen niet aantrekkelijk, beter is het gaten aan verschillende kanten te hebben. Voor wat betreft de vijver met moeraszone … aarden wallen aan de noordkant (boven de schuin oplopende taluds) zal zeker helpen om bijzondere insectensoorten een kans te bieden. Wordt vervolgd….

Herkomst Torenvalk vastgesteld.
19 april 2019. Met de betere camera zijn meer details te zien, zoals ook het nummer van de ring op de poot van de Torenvalk. Met hulp van onze ringer Harrie Linckens, verbonden aan Vogelwerkgroep De Grutto (het nummer kwam hem bekend voor 😉 ), kwam ik er achter dat het hier ging om nummer 3846410. Na het nummer ingevoerd op de website www.griel.nl kreeg ik een uurtje later de terugmelding. De vogel was twee jaar geleden in de buurt van de Sterrenwacht in Lattrop geringd, hemelsbreed op ruim 5 kilometer afstand.

Een tweede vrouwtje meldt zich zich bij de kast
18 april 2021. Het vrouwtje (rechterpoot geringd) en een ander vrouwtje vechten om een plekje in de kast. Zonder gewonden zo te zien. Later zal blijken dat de bezoekster de aftocht heeft geblazen.

Bosuil bezoekt Torenvalkenkast
17 april 2021. Bezoek van onze Bosuil, roepend. Nog steeds op zoek naar een partner…

Nieuwe camera op de Torenvalkenkast
16 april 2021. Vandaag de eerste digitale webcam geïnstalleerd. Digitaal lijkt duidelijk beter dan het analoge AHD.

Nesteltijd
16 april 2021. Zelfs in de voering van je sloffen zit vulling… 😉

Lezing ecoloog Landschap Overijssel over behoud natuur in Overijssel
15 april 2021. Vandaag een boeiende lezing bijgewoond van Jacob van der Weele. Hij ging uitgebreid in op de noodzakelijke (nood-) maatregelen om de biodiversiteit te behouden. Boeiend was vooral ook het verhaal over het Wierdense Veld.

Ecoloog Landschap Overijssel bezoekt Erve ‘t Putke
26 maart 2021. Op verschillende plekken in Overijssel komt de wilde narcis nog voor, vooral ook in het Reestdal. We hebben verspreid over het erf en vooral ook aan de randen van het perceel wilde narcissen staan. Landschap Overijssel is bezig met een inventarisatie van alle vindplaatsen en kwam dus ook bij ons een kijkje nemen. Hoewel onze wilde narcissen niet van oorsprong uit Overijssel komen maar uit de buurt van het Gardameer, was het toch bijzonder om het (genetische) bewijs te krijgen dat hier gaat om de echte Narcissus pseudonarcissus. Je komt deze plant trouwens ook veel tegen in de (Belgische) Eifel. We kregen uitgelegd dat bijvoorbeeld het Reestdal niet zo’n verassende vindplaats is, qua bodem/groeiomstandigheden lijkt het op de Eifel.

Worden het kauwen of torenvalken?
20 maart, 2021. In 2020 hadden we voor de afwisseling geen Torenvalken maar Kauwen in de torenvalkenkast. In het vroege voorjaar was er een wekenlange ruzie over wie de kast mocht gaan bewonen, uiteindelijk wonnen de kauwen. Kauwen zijn natuurlijk ook mooi ..en slim.. maar anders dan de Torenvalk, staan ze niet op de Rode Lijst. Ook dit jaar leken de Kauwen het weer te gaan winnen…. Om de valken te helpen, hingen we een “gevederde kraai” (nepvogel) op. Met succes.