Waarnemingen

Op het terrein van Erve ’t Putke zijn door de jaren heen veel waarnemingen gedaan, pas de laatste jaren zijn we begonnen de waarnemingen te registreren bij Waarneming.nl

ZOOGDIEREN.

Tenminste 9 soorten zoogdieren komen voor op Erve ’t Putke. Twee daarvan, de Europese Haas en de Wezel, staan op de Rode lijst; (“Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken”).

De ook waargenomen West Europese Egel en de Rode Euraziatische Eekhoorn staan weliswaar (nog) niet op de Rode Lijst, maar volgens de Nederlandse Zoogdieren Vereniging lopen de aantallen dieren snel terug; het is goed mogelijk dat de beide soorten op de eerstvolgende Rode Lijst komen te staan. Verder zijn er bevestigde waarnemingen van de Ree, de Europese Mol, de Huisspitsmuis, de Rosse Woelmuis en de Gewone Bosmuis. Tenslotte zijn er waarnemingen gedaan van verschillende soorten vleermuizen maar we hebben nog niet kunnen vaststellen om welke soorten het gaat; wat je noemt braakliggend terrein…

VOGELS

Rode lijst kwetsbaar: Patrijs, TorenvalkRode lijst gevoelig: Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvanger, Huiszwaluw, Keep en RingmusSinds 2017 niet meer op de Rode lijst: Kerkuil en Groene specht.

Begin jaren 90 nog zeldzaam maar nu steeds meer te zien, vooral ook in Twente……de Middelste bonte specht.

PADDESTOELEN

De onder een oude eik, meerdere maanden achtereen, waar te nemem Grote Aardster is een zeldzame, middelgrote aardster. Vanwege zijn zeldzaamheid en achteruitgang, waarvan de oorzaak onbekend is, staat de Grote Aardster op de Rode lijst van bedreigde paddenstoelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.