Aandachtsoorten

De Provincie Overijssel heeft een aantal aandachtsoorten benoemd; door het nemen van speciale maatregelen moeten deze kwetsbare soorten behouden blijven.

De aandachtsoorten waar we ons bij Erve ’t Putke op richten zijn:

  • de Kerkuil
  • de Patrijs
  • de Huiszwaluw
  • de Boerenzwaluw
  • de Grauwe Vliegenvanger
  • de Rosse Vleermuis

Voor het waarmaken van onze plannen vroegen we de Provincie Overijssel om een bijdrage; Subsidie Verbeteren Condities voor aandachtsoorten. Bij de uitvoering van het project werken we samen met Vereniging Heemkunde Ootmarsum